Vykdomi projektai

TARPTAUTINIS NORDPLUS PROJEKTAS “MOVE ON” (2020-2023)

Kartu su Latvijos ir Estijos specialistais rengiamas leidinys, kuriami ir filmuojami edukaciniai video klipai, skirti įvairiems specialistams (gydytojams, mokytojams ir kt.), patyrusiems perdegimą COVID-19 pandemijos laikotarpiu ar patiriantiems didelį darbo krūvį šiandieniniame pokovidiniame etape.

KŪNO SUSIGRĄŽINIMAS IR NAUJI NARATYVAI: ŠOKIO-JUDESIO TERAPIJA IR PSICHODRAMA LGBT+ JAUNUOLIAMS (2022-2023)

Vykdomi šokio-judesio terapijos ir psichodramos užsiėmimai LGBT+ jaunimui Visagino menų rezidencijoje “Taškas” ir nuotoliu visoje Lietuvoje. Rengiamas ir pristatomas metodinis leidinys giminingų profesijų specialistams, dirbantiems su LGBT+ jaunimu. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

CREATING THE BRIDGES: ART THERAPY FOR FAMILIES WITH THE SPECIAL CHILD (2021)

Bendradarbiaujant su terapeutėmis ir tyrėjomis iš Latvijos, Danijos ir Lietuvos kuriama šokio-judesio bei dailės terapijų programa vaikų, turinčių negalią, šeimos nariams.

ŠOKIO EDUKACIJOS NEGALIĄ TURINTIEMS VAIKAMS, JŲ MOKYTOJAMS IR TĖVAMS / GLOBĖJAMS / RŪPINTOJAMS (2024)

Vilniaus miesto savivaldybės remiamas projektas, kurio metu LŠJTA narės veda šokio edukacijas Vilniaus "Atgajos" specialiojoje mokykloje.

ŠOKIO IR JUDESIO EDUKACIJOS PABĖGĖLIAMS (2024)

Vilniaus miesto savivaldybės remiamas projektas, kurio metu LŠJTA narės veda šokio edukacijas Naujininkų pabėgėlių stovykloje vaikams ir suaugusiems.

PATYRIMINIS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS (2024)

Vilniaus miesto savivaldybės remiamas projektas, kurio metu LŠJTA narės veda patyriminius kvalifikacijos kėlimo mokymus Vilniaus mieste veikiančiose socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose psichologinę pagalbą ir emocinę paramą.