Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija (LŠJTA)

Asociacija įkurta 2011 metais, Vilniuje. Jungia daugiau nei 20 narių – šokio-judesio terapeutų, ŠJT metodų taikytojų ir kitų, neabejingų šiai profesijai.

Narių geografija: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Palanga, Šilutė. Taip pat nariai teikia paslaugas nuotoliniu būdu.

Nuo 2016 m. LŠJTA pirmininkė – Raimonda Duff.

Ką mes veikiame?

Atstovavimas

Bendradarbiaujame su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, siekdami įtvirtinti ŠJT kaip profesiją bei ieškodami galimybių šokio-judesio terapeutams dalyvauti projektinėse veiklose.

Tarptautiškumas

Bendradarbiaujame ir užmezgame ryšius su kitų valstybių asociacijomis (Didžiosios Britanijos šokio-judesio terapijos asociacija, Latvijos šokio-judesio terapijos asociacija, Europos šokio-judesio terapijos asociacija).

Matomumas

Informuojame visuomenę apie šokio-judesio terapiją, reklamuojame šokio-judesio terapijos paslaugas, asociacijos bei jos narių veiklą internetinėje svetainėje bei kitose žiniasklaidos priemonėse. 

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, kitomis profesinėmis asociacijomis.

Pritaikomumas

Šokio-judesio terapijos asociacijos narių vykdomi moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla: narių profesinė veikla (terapinė veikla – privati praktika, darbas su specialiųjų poreikių žmonėmis, darbas psichikos sveikatos centruose, psichiatrinėse ligoninėse, užsiėmimai specialiųjų poreikių turintiems vaikams, integruojant spec. pedagogikos, muzikos terapijos ir šokio-judesio terapijos metodus), mokslinė veikla (magistro studijos), kūrybinė veikla – projektų rengimas, integravimas į kitas veiklas (pvz. šokio).

Kompetencijos

Organizuojame asociacijos narių susitikimus, intervizijas ir supervizijas. Skatiname narius kelti profesinę kvalifikaciją – organizuojami seminarai, mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai ir kitokio pobūdžio renginiai. Gerosios patirties sklaida.

LŠJTA yra aktyvi ir gyva bendruomenė. Pažink mūsų kasdienybę iš arčiau.

Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija

Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, Lietuva

 info.lsjta@gmail.com                 

Įmonės kodas: 302687208

Atsiskaitomoji sąskaita: LT60 7300 0101 2992 6499

Powered by Zyro.com