D.U.K.

Kaip atrodo ŠJT sesija? 
Šokio-judesio terapeutas yra įgudęs kūrybiškai dirbti su kliento atsineštu turiniu į sesiją. Įvardinti sunkumai, papasakotos istorijos, apibūdintos situacijos yra išklausomos ir apmąstomos kartu su klientu. Dažniausiai ŠJT sesija susideda iš trijų dalių: pradžios, kurios metu yra iškeliama tema ir vyksta apšilimas; pagrindinės terapijos dalies, kuomet siūlomos tikslingai terapeuto parinktos judesio veiklos, kurios gali būti papildytos kitomis kūrybinės raiškos ir terapinėmis priemonėmis; pabaigos, kurios metu vyksta patyrimo integracija per žodinę ar kūrybinę raišką. Sesija gali baigtis relaksacija bei tolimesnių temų numatymu. ŠJT sesijos gali būti pritaikomos įvairių gebėjimų klientams: su tais, kurie gali gulėti, dirbama panaudojant judesio fragmentus, minimalų judėjimą, prisilietimą, terapeuto judėjimą (remiantis veidrodinių neuronų atspindėjimu); su tais, kurie gali sėdėti, dirbama išnaudojant stipriąsias ir pagal galimybes integruojant judesiui apsunkintas kūno dalis; su kitais – remiantis iškeltu poreikiu, motyvacija judėti.


Ar ŠJT tinka visiems? 
Taip. Atsižvelgus į judesio galimybes, specialiuosius ir individualiuosius asmens poreikius, iškeltus terapinius tikslus, ŠJT gali būti taikoma kiekvienam.


Kokių rezultatų galima pasiekti ŠJT pagalba? 
Sąmoningumo, savivertės ir asmeninės autonomijos padidėjimo. Sąveikos tarp minčių, jausmų ir veiksmų atskleidimo ir patyrimo. Brandesnių elgesio būdų pasirinkimo ir įtvirtinimo. Emocinės ir psichologinės būsenos stabilizavimo. Bendravimo galimybių, naujų elgesio modelių ir resursų atradimo. Vidinių resursų atskleidimo per kūrybingą judesio žaismą. Savęs patyrimo per poveikį kitam. Vidinės realybės atskleidimo per išorinę patirtį. Fizinio, emocinio ir/ar kognityvinio poslinkio inicijavimo. Pasitikėjimu pagrįsto tarpasmeninio santykio vystymo. Socialinio bendravimo gebėjimų vystymo. Gyvenimo džiaugsmo pojūčio, geresnės ir stabilesnės emocinės ir fizinės savijautos ir kt.


Kas gali vesti ŠJT sesijas? 
ŠJT sesijas gali vesti atitinkamą išsilavinimą įgiję asmenys.


Kiek kainuoja ŠJT? 
Jei ŠJT paslauga yra teikiama valstybinėse įstaigose, kaip kad ligoninės, poliklinikos, psichikos sveikatos centrai, arba įvairių projektų rėmuose, šios paslaugos klientui dažniausiai nekainuoja. Kartais ir šiose įstaigose klientas gali įsigyti mokamų ŠJT paslaugų. Konkrečias kainas galite rasti paslaugas teikiančių įstaigų svetainėse. Jei ŠJT paslauga teikiama privačioje specialisto praktikoje, paslaugos kaina priklauso nuo specialisto patirties, kompetencijų, įgūdžių. Sesijos kaina gali svyruoti nuo 20 iki 60 eurų.


Kuo ŠJT skiriasi nuo šokių pamokų ir laisvo šokio užsiėmimų? 
ŠJT gali būti naudojami panašūs pratimai kaip įvairiuose šokio, judesio užsiėmimuose, tačiau, skirtingai nei šokio pamokose ar kitose šokio, judesio užsiėmimuose, keliami terapiniai tiksliai, susiję su asmens sveikatinimu, o sesijas veda atitinkamą kvalifikaciją turintis šokio-judesio terapeutas.


Kaip pasiruošti ŠJT sesijai? 
ŠJT sesijai specialaus pasiruošimo nereikia. Rekomenduojama laisva, judesių nevaržanti apranga. Visai nebūtina turėti jokios šokio patirties.


Ar ŠJT metu yra naudojama muzika? 
ŠJT metu gali būti naudojama įvairi muzika, atsižvelgiant į terapijos tikslus, tačiau judėjimas gali vykti ir tyloje. Galima judėti ne pagal siūlomos muzikos ritmą, o verčiau klausantis savo vidinio ritmo. Taip pat muziką gali pasiūlyti pats klientas.


Kuo ŠJT skiriasi nuo kitų menų terapijos krypčių? 
Judesiu paremtos veiksenos taikomos ne tik ŠJT terapijoje, bet ir kitose menų terapijos kryptyse. Visgi ŠJT pagrindas – tikslingo bei kūrybinio judesio naudojimas bei jo dominavimas, siekiant iškelto terapinio tikslo. Remdamasis esminiu ŠJT principu – kūno ir psichikos sąveika – terapeutas stebi, kaip klientas bendrauja, kaip pasakoja savo istoriją ir tyrinėja pojūčius, jausmus, mintis, atkreipdamas dėmesį į pasikartojančius gestus, laikyseną, judėjimo dinamiką. Terapeutas atspindi ir prisiderina prie kliento ritmo, judesio kokybės, kartu su klientu ieško būdų, kaip tyrinėti toliau, pasitelkiant paprastus judesio pratimus, improvizacinį šokį ar žaismingą sąveiką. Kartais judėjimo patirtis gali būti visai minimali, kai susitelkiama tik į kūno pojūčius, pavyzdžiui, jaučiamų įtampų lokaciją, klientui kalbant apie sunkumus.


Kur teikiamos ŠJT paslaugos? 
ŠJT gali būti taikoma medicinos, reabilitacijos, rekreacijos, ugdymo (šiuo metu specialiojo ugdymo), socialines paslaugas teikiančiuose privačiuose ir valstybiniuose sektoriuose. ŠJT gali būti teikiama kaip individuali paslauga arba derinyje su kitomis kompleksinėmis paslaugomis.


Ar ŠJT tai alternatyvi medicina?
ŠJT, kaip ir kitos menų terapijos kryptys, nepriklauso alternatyviai medicinai. Įgijusiems šią profesiją, išduodamas sveikatos mokslų diplomas.

Ką turiu daryti, kad įgyčiau ŠJT išsilavinimą? 
ŠJT specialybė įgyjama baigus magistro ar jas atitinkančias studijas. Lietuvoje šią specialybę galima įgyti VU medicinos fakulteto ir LMTA jungtinėse dviejų metų magistro studijose. Nuorodą rasite čia: https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/magistro-studiju-sarasas/menu-terapija-sokio-judesio-terapija