Kas yra šokio-judesio terapija?

Šokio-judesio terapija (ŠJT) – tai terapinis judesio naudojimas siekiant vystyti emocinę, kognityvinę, fizinę, dvasinę ir socialinę asmens integraciją. Esminiai ŠJT komponentai yra šokis kaip kūno judesys, kūrybinė išraiška ir tarpasmeninis santykis.

ŠJT prielaida – protas, kūnas, emocinės būsenos ir tarpasmeniniai santykiai yra nuolatinėje sąveikoje, o kūno judėjimas atspindi vidinius procesus bei suteikia jų įvertinimo galimybes ir poveikio būdus naudojant ŠJT.

Terapeutas pripažįsta ir palaiko kliento judėjimą, skatina naujų judesio modelių vystymą ir integraciją, bei emocines patirtis lydinčias šiuos pokyčius.

Istorinės ŠJT ištakos: 1946 metai, JAV, Marian Chace.

Paplitimas:

Šokis, kaip gydymo menas, žinomas iš senovės istorijos daugelyje pasaulio tautų, o šiuolaikinė šokio-judesio terapeuto profesija, apimanti šokį, judesį ir psichologijos mokslą bei terapinę praktiką išvystyta daugiausia Europoje ir Šiaurės Amerikoje.

ŠJT taikymo galimybės:

ŠJT gali būti taikoma kaip vienintelis terapinio poveikio būdas arba papildantis kitas gydymo, reabilitacijos ar ugdymo formas. Terapija gali būti trumpalaikė ir ilgalaikė, grupinė ir individuali, porų ir šeimos terapijoje, taikoma vaikams ir suaugusiems.

ŠJT taikymo sritys:

Psichikos sveikatos, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose, taip pat slaugos įstaigose, dienos priežiūros centruose, ligų prevencijos ir sveikatingumo programose ir privačioje praktikoje.

ŠJT gali būti taikoma sprendžiant emocinius/psichologinius sunkumus, ypatingai santykio su savo kūnu ar judėjimo, išraiškos galimybėmis, trauminėmis patirtimis, esant psichikos ir kitoms ligoms, gerontologijoje ir tiems, kurie ieško būdų asmeniniam tobulėjimui.

ŠJT nauda:

• Sąmoningumo, savivertės ir asmeninės autonomijos padidėjimas.

• Sąveikos tarp minčių, jausmų ir veiksmų atskleidimas ir patyrimas.

• Brandesnių elgesio būdų pasirinkimas ir įtvirtinimas.

• Emocinės ir psichologinės būsenos stabilizavimas.

• Bendravimo galimybių, naujų elgesio modelių ir resursų atradimas.

• Vidinių resursų atskleidimas per kūrybingą judesio žaismą.

• Savęs patyrimas per poveikį kitam.

• Vidinės realybės atskleidimas per išorinę patirtį. Fizinio, emocinio ir/ar kognityvinio poslinkio inicijavimas.

• Pasitikėjimu pagrįsto tarpasmeninio santykio vystymas.

• Socialinio bendravimo gebėjimų vystymas.

• Gyvenimo džiaugsmo pojūtis, geresnė ir stabilesnė emocinė ir fizinė savijauta ir kt.