Solveiga Zvicevičienė

TIKROJI NARĖ

Vardas, pavardė: Solveiga Zvicevičienė

Išsilavinimas: Socialinių mokslų daktarė (edukologijos kryptis): Jungtinė doktarantūra, Lietuvos Edukologijos universitetas, Lietuva; Edukologijos magistrė (specialioji pedagogika): Vilniaus pedagoginis universitetas, pedagogikos-psichologijos fakultetas, Lietuva; Etnomuzikologė: Lietuvos muzikos akademija, muzikos ir teorijos fakultetas, etnomuzikologijos katedra, Lietuva; Geštalt krypties praktikė: Vilniaus Geštalt institutas, Rygos Geštalt institutas.

Mokymo programos: Maskvos Profesinio vystymo integruotos psichologijos instituto ir Maskvos integruoto šokio centro “Live Through Dance”  programą “Integruota šokio judesio psichologija ir psichoterapija”; "Muzika sveikatai”: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Karjeros ir kompetencijos centras; “Šokis sveikatai”: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Karjeros ir kompetencijos centras.

Profesinė patirtis: Esu šokio-judesio terapijos ir muzikos terapijos specialistė, Lietuvos muzikos terapijos asociacijos narė (www.muzikosterapija.lt) ir Lietuvos šokio–judesio terapijos asociacijos tarybos narė bei Geštalt krypties praktikė, studijuojanti šios krypties psichoterapiją. Daugiau nei dešimt metų savo darbe taikau šokio-judesio terapijos bei muzikos terapijos metodus derinyje su specialiąja pedagogika, siekiant vaiko / paauglio biopsichosocialinės sveikatos. Pastaruoju metu integruoju ir Geštalt krypties psichoterapiją. Tyrinėju lietuvių šokamojo folkloro žanrus bei taikymo galimybes ugdymui ir terapijai - vaikams/paaugliams, turintiems normalią ir sutrikusią raidą. Esu VDU ir LMTA lektorė bei VU ir LMTA jungtinės studijų programos “Menų terapija” komiteto narė. Užsiimu šokio-judesio terapijos ir muzikos terapijos sklaida Lietuvoje ir už jos ribų, dalyvauju ir skaitau pranešimus seminaruose, konferencijose, rašau straipsnius, esu knygos “Lietuvių etochoreografija autistiškiems vaikams: ugdymo ir terapijos aspektai” bendraautorė (V.Aleksienė, S.Zvicevičienė, 2009 m.); gerosios praktikos vadovo – “Muzikinės veiklos ypatumai ugdant autistiškus vaikus” bendraautorė (Sud. V. Aleksienė, 2016) bei spaudai rengiamos mokslo studijos “Lietuvių šokamasis folkloras: ugdymui ir terapijai” autorė.

Ar šiuo metu taiko ŠJT savo praktikoje: Taip.

ŠJT klientų grupės, su kuriomis dirba: Vaikai / paaugliai, turintys įprastą ir sutrikusią raidą.

Kalbos, kuriomis konsultuoja: Lietuvių ir rusų.

Miestai: Vilnius.

Kontaktai: El. paštas: solveigazvi@gmail.com. Telefonas: +37061867727.