Laima Sapežinskienė

TIKROJI NARĖ

Vardas, pavardė: Laima Sapežinskienė

Išsilavinimas: Organizacijų sociologė. Sociologijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis (socialiniai mokslai, sociologija S005), diplomas; DS Nr. 000105), 2006.02.10. Kauno Technologijos universitetas, Socialinių tyrimų institutas, Lietuva.

Socialinės rūpybos magistrė. Socialinės rūpybos magistro kvalifikacinis laipsnis (gretutinė psichologijos specialybė), diplomas: M Nr.000030. 2000 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinės gerovės fakultetas, Socialinio darbo katedra. Lietuva.

2005-09-13 iki 2006-02-08. Kineziterapijos nenuosekliųjų studijų programa, Choreoterapijos dalykas. (40 ak. val.) Lietuvos kūno kultūros akademija, Sporto biomedicinos fakultetas. Lietuva.

Sertifikuota geštalto psichoterapeutė, 2005 m.

Sertifikuota Europos geštalto psichoterapeutė 2015 m.

Sertifikuota geštalto supervizorė, 2000. (Geštalto psichoterapijos metodų mokymo programa: organizacijų, grupių vystymas ir konsultavimas; individualus ir grupinis konsultavimas, porų / šeimų konsultavimas). Geštalto konsultanto diplomas Nr. 60. (2009); geštalto psichoterapeuto diplomas GP 0006 (2015 09 11-2020 09 11); geštalto supervizoriaus sertifikatas Nr. 1247 (2017.09.09-2019.03.09).

Kauno geštalto studijų centras. Lietuva.

Etikos mokytojo kvalifikacija. 1997.01.04 – 1998. 04.16. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas. Socialinių mokslų skyrius, Vilnius. Lietuva (100 ak.val.).

Profesinė patirtis: 2010.09.01 – iki dabar: šokio – judesio terapijos (ŠJT) praktika su psichikos sveikatos sutrikimus turinčiais pacientais psichikos dienos stacionare; su neoperuotais ir operuotais kardiologiniais pacientais kardiovaskuliarinės reabilitacijos centre; privati ŠJT praktika bendruomenėje su asmenimis, patiriančiais stresą, nerimą, paniką, depresiją, gedėjimą, kūno skausmus ir pan.; ŠJT praktika su asmenimis po galvos smegenų insulto, po nugaros smegenų pažeidimo ir pan., judančiais vežimėliu, Palangoje, Klaipėdoje; psichoterapeutė; socialinė darbuotoja.

1997 – 2012 m. ŠJT, meno terapijos dėstymas gydytojams reabilitacijos rezidentams; kineziterapijos, ergoterapijos, socialinio darbo, slaugos visuomenės sveikatos studentams, šeimos gydytojams ir kt. Kauno medicinos universitete (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Slaugos ir Visuomenės sveikatos fakultetuose), Kolpingo kolegijoje, Klaipėdos universitete; Kaune, Klaipėdoje; lektorė.

1998.09.01. iki 2002.04.10 – ŠJT praktika su neoperuotais ir operuotais pacientais, sergančiais širdies ir kraujagyslių sistemos, kaulų ir sanarių ligomis, diabetu, plaučių bei onkologinėmis ligomis reabilitacijos sanatorijoje UAB „Panemunės šilas“ Kaune; psichologė.

1999.06.01 – 1999.11.15 – ŠJT su iki 18 m. vaikais, sergančiais kaulų ir sanarių ligomis VšĮ Kauno V.Tumėnienės vaikų sanatorija (vaikų reabilitacijos centras); psichologė.

1997.01.01 iki – 2002.10.09 ŠJT individuali ir grupinė praktika su 7-18 metų vaikais, psichologinis konsultavimas mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, Kauno Vaižganto vid.mokykla, Šilainių 50 vid. mokykla, Maironio vid. mokykla, Lietuvos vaiko draugija, socialinė darbuotoja – psichologė.

1994 iki 2012 – ŠJT integruota į individualų ir grupinį šokėjų, porų, jų tėvų psichoterapiją; šokių mokymas, šokių konkursų organizavimas ir teisėjavimas Lietuvoje ir užsienyje. Individuali įmonė Laimos Sapežinskienės šokių mokykla“, Kaunas, direktorė:

1997.05.01 – 1997.12.31; 2011 - 2016 – ŠJT praktika asmenims po galvos smegenų insulto, po nugaros smegenų pažeidimo ir pan., judančiais vežimėliu ir jų bei artimųjų, globėjų psichologinis, psichoterapinis konsultavimas, Kaune ir Monciškių neįgaliųjų stovykloje. Kauno m. Savivaldybės socialinės rūpybos skyrius, psichologė.

1991 – 1994 – ŠJT integruota į individualų ir grupinį šokėjų, porų, jų tėvų konsultavimą; šokių mokymas, šokių konkursų organizavimas ir teisėjavimas Lietuvoje ir užsienyje. Direktorė: UAB „ASTRA”.

1975 – 1994 m. privati choreografinio ir modernaus šokio mokymo praktika, vaikų, paauglių, senjorų šokių mokytoja. Kauno m. Savivaldybės choreografijos skyrius.

Ar šiuo metu taiko ŠJT savo praktikoje: Taip.

ŠJT klientų grupės, su kuriomis dirba: Suaugusieji, paaugliai, vaikai, pagyvenę ir seni žmonės. Asmenys su fizine negalia ir jų šeimos. Paaugliai ir suaugusieji su psichinės sveikatos sutrikimais (nerimas, panika, socialinės fobijos; depresija, netektys, asmenybės adaptacijos sutrikimais ir kt.). Besilaukiančios moterys. Poros / šeimos su tarpasmeninio bendravimo problemomis.

Kalbos, kuriomis konsultuoja: Lietuvių, rusų ir anglų.

Miestai: Kontaktinė praktika: Palanga, Klaipėda, Kaunas. Nuotolinė praktika: visuose miestuose Lietuvoje ir užsienyje.

Kontaktai: El. paštas: marija1000@gmail.comlaima.sapezinskiene@lsmuni.lt