Kvalifikacijos kėlimo mokymai įstaigoms

6/25/20241 min read

Esame Lietuvos-šokio-judesio terapijos asociacija, nuo 2011 m. specialistus vienijanti organizacija. Mūsų nariai ir narės darbuojasi įvairiose socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, kultūros ir švietimo organizacijose, projektinėse veiklose, privačioje praktikoje.

Šiemet turime galimybę atvykti į Vilniaus mieste esančias socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo organizacijas ir įstaigas, kuriose yra teikiama psichologinė pagalba ir emocinė parama, ir pasidalinti šokio-judesio terapijos metodais, pritaikytais tikslinei grupei, kuriai teikiate paslaugas.

Šie mokymai jums yra NEMOKAMI, tačiau tikimės, kad:

- Surinksite 10-14 motyvuotų dalyvauti 4 val. mokymuose specialistų grupelę;

- Atversite savo įstaigos duris ir suteiksite tam tinkamas patalpas;

- Mokymų pabaigoje suteiksite grįžtamąjį ryšį, kad galėtume tobulėti ir augti.

Registracijų laukiame el. paštu info.lsjta@gmail.com iki liepos 31 d. Laiške nurodykite įstaigos pavadinimą, tikslinę grupę (kuriai teikiate paslaugas), potencialų mokymų dalyvių skaičių ir mėnesį (rugsėjis-gruodis), kuris jums yra tinkamiausias.

Esant dideliam susidomėjimui, bus vykdoma atranka.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė