Ketvirtoji šokio-judesio terapeutų laida jau su diplomais rankose

6/20/20242 min read

Ketvirtoji laida. Tik ketvirtoji? Ar jau? Turbūt tiesa ir yra kažkur pakibusi tarp šių dviejų.. Viena vertus, kaip ir priklauso keturmečiui, jau visai tvirtai stovime ant savų kojelių ir nebekrypuojame įsikibus mamos sijoną. Turime vis daugiau drąsos tyrinėti, galime įveikti ilgesnius atstumus ir atlikti vis sudėtingesnius manevrus.

Mūsų programa per šiuos ketverius metus įgavo daugiau stabilumo, tvirtumo ir ramaus žinojimo, kad Europos kontekste esame pakankami ir geri (ang.k. good enough).

Belieka sau palinkėti, kad išliktume tame ramiame pasitikėjime, toliau augtume ir neprarastume mokinystės dvasios bei vaikiško žingeidumo.

Na, ir to paties linkime žavioms ketvirtosios laidos šokio-judesio terapeutėms! Šis išskirtinai moteriškas kursas talpino tiek grožio, jautrumo ir švelnumo, aistros ir energijos, įsiklausymo ir rūpesčio – tikrai neaprėpiamų moters sielos pločių, aukščių ir gelmių

Atskira padėka visiems prisidėjusiems, auginant šias gražias sielas. Ačiū, už šiuos metus, mielosios kolegės, dėstytojos: Auksė Luišaitė-Jauniškė, Rasa Birietė-Jankauskienė, Natalija Serova, dr. Margarita Gedvilaitė-Kordušienė, dr. Laima Sapežinskienė, Jurgita Maceikienė, dr. Agnė Matulaitė. Taip pat, kolegos iš LMTA šokio ir judesio katedros: Giedrė Kirkilė, Vytis Jankauskas.

Ačiū, mentoriams, atveriantiems duris praktikai: Ugnė Sasnauskaitė, Agnė Petkutė-Budrienė, Emilija Kinčiūtė, Rasa Birietė-Jankauskienė, Giedrė Kazragytė.

Na, ir puikiesiems VU Medicinos fakulteto dėstytojams už tai, kad atveriate kietąjį medicinos, psichologijos, reabilitacijos, kiekybinių tyrimų ir kt. mokslą, ir kad kviečiate tarp skaičių nepamesti žmogaus ir žmogiškumo kokybės. Na, o visų svarbiausia, kad palaikote ir tikite!

Dar viena ir amžina padėka už tą pradžių pradžią, be kurios nebūtume - menų terapijos programos vadovei doc. dr. Vilmantei Aleksienei!

Ir bendražygei, su kuria koja kojon, ranka rankon - doc. dr. Solveigai Zvicevičienei

Su meile ir dėkingumu,

Raimonda