Skip to main content

Nariai

Solveiga Zvicevičienė

Esu etnomuzikologė (LMTA), edukologijos (spec.pedagogikos krypties) magistrė (LEU), socialinių mokslų doktorantė (LEU) ir šio universiteto bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė.

Šokio – judesio terapijos metodų mokiausi tęstinėse studijose: 2009 m. baigiau Maskvos Profesinio vystymo integruotos psichologijos instituto parengtą “Integruotos šokio judesio psichologijos ir psichoterapijos kursą” (102 val.), 2011m. – Maskvos integruoto šokio centro “Live Through Dance” programą “Integruota šokio judesio psichologija ir psichoterapija” (500 val.).

Esu Lietuvos šokio  - judesio terapijos asociacijos tarybos narė ir Lietuvos muzikos terapijos asociacijos narė. Užsiimu šokio – judesio terapijos ir  muzikos terapijos sklaida Lietuvoje ir už jos ribų. Dalyvauju ir skaitau pranešimus seminaruose, konferencijose, rašau straipsnius, esu knygos “Lietuvių etnochoreografija autistiškiems vaikams: ugdymo ir terapijos aspektai” bendraautorė (2009, V. Aleksienė, S. Zvicevičienė) ir viena iš knygos “Muzikinės veiklos ypatumai ugdant autistiškus vaikus” (2016, sud. V. Aleksienė) autorių. Parengiau dvi orginalias, moksliškai pagrįstas ir ekspertų tyrimu aprobuotas metodines programas, skirtas individualiam ir grupiniam autistiškų vaikų ugdymui ir terapijai, taikant lietuvių šokamąjį folklorą. 

Susidūrusi savo artimoje aplinkoje su negalia, siekiu perteikti įgytas kompetencijas dirbdama praktiškai socialinės raidos ir reabilitacijos “Avevitus” centre bei muzikos terapijos paslaugų centre, kur vedu individualius ir grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Užsiėmimuose integruoju šokio – judesio terapijos, muzikos terapijos ir spec.pedagogikos metodus derinyje, siekdama plėtoti ypatingųjų vaikų individuliuosius, specialiuosius ir bendruosius gebėjimus, kurie įgalina geresnę adaptaciją socialinėje veikloje su gyvenimo kokybę praturtinančiais, džiuginančiais potyriais, atsirandančiais šių vaikų sąveikoje su menu. 


Stojimo reikalavimai

Informacija ruošiama.