Skip to main content

Veikla

Asociacijos kaip profesinės organizacijos veikla: 

Bendradarbiaujame su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, siekdami įvirtinti ŠJT kaip profesiją bei galimybių šokio-judesio terapeutams dalyvauti projektinėse veiklose.

Bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, kitomis profesinėmis asociacijomis.

Bendradarbiaujame ir užmezgame ryšius su kitų valstybių asociacijomis (Didžiosios Britanijos šokio-judesio terapijos asociacija, Latvijos šokio-judesio terapijos asociacija, Europos šokio judesio terapijos asociacija).

Organizuojame asociacijos narių susitikimus, intervizijas ir supervizijas. 

Skatiname narius kelti profesinę kvalifikaciją – organizuojami seminarai, mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai ir kitokio pobūdžio renginiai. Gerosios patirties sklaida.

Šokio-judesio terapijos asociacijos narių vykdomi moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla:
  • narių profesinė veikla (terapinė veikla – privati praktika, darbas su specialiųjų poreikių žmonėmis, darbas psichikos sveikatos centruose, psichiatrinėse ligoninėse, užsiėmimai specialiųjų poreikių turintiems vaikams, integruojant spec. pedagogikos, muzikos terapijos ir šokio-judesio terapijos metodus),
  • mokslinė veikla (doktorantūros studijos),
  • kūrybinė veikla – projektų rengimas, integravimas į kitas veiklas (pvz. šokio).
 
Informuojame visuomenę apie šokio-judesio terapiją, reklamuojame šokio-judesio terapijos paslaugas, asociacijos bei jos narių veiklą internetinėje svetainėje www.lsjta.lt bei kitose žiniasklaidos priemonėse. 

Istorija

Asociacija įkurta 2011 metais, Vilniuje. Jungia 19 narių – šokio-judesio terapeutų ar ŠJT metodų taikytojų.

Narių bazinis išsilavinimas:
10 psichologinis/psichoterapinis/medicininis,
5 choreografinis-pedagoginis/menų,
2 socialinės krypties.

Narių geografija: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Telšiai.

Įstatai

Lietuvos šokio-judesio terapijos įstatų dokumentas.